İnşaat All Risk Sigortası

Türkiye ülke sınırları içerisinde bulunan tüm inşaat şantiyelerinde inşaatın yapımı sırasında karşılaşılacak her türlü olaylar ve zararları istisnalar haricinde finansman eden mühendislik sigorta türüdür. Ayrıca inşaat all risk sigortası doğal afet, yangın, yıldırım, infilak, şantiye veya işletme hasarları gibi riskleri de güvence altına alır.

İnşaat All Risk Sigortası Neye Göre Yapılır?

Teminat altına alınacak yerin projesi veya kamu ihalesi ise ihalenin alındığına dair sözleşmeyi tarafımıza iletmeniz halinde sizler için en uygun fiyatlı inşaat all risk sigortası teklifini hazırlayabiliriz.

İnşaat All Risk Sigortasında Taraflar Kimlerdir?

işveren yani sigortalı; projeyi veren taraftır. Kamu ihale işlerinde ihaleyi veren devlet kurumu sigortalı taraftır.

Müteahhit yani sigorta ettiren; ihaleyi alan taraftır. İnşaat all risk poliçelerinde sigorta ettiren kısmına müteahhitin bilgileri yazılır.

İnşaat All Risk Sigortasının Başlaması Ve Bitmesi

işveren tarafından, işe başlama tarihi belli olup ilgili şantiyeye ilk malzeme indirildiği an inşaat all risk sigortası başlar. İş bitimine kadar sürer. İşin bitmediği, ancak projenin kullanılmasına engel olmayan durumlarda ise kontroller tarafından proje uygun görülürse geçici kabul verilir. Daha sonra işler tamamlanır ve kesin kabule gidilir.

İnşaat All Risk Sigortasında Sigorta Bedeli Neye Göre Belirlenir?

Sigorta bedeli, proje bittiğinde ki bedeldir. İhale sözleşmelerinde bu bedel açıkça yazmaktadır. Sigorta poliçesi düzenlenirken sözleşmede yazan bedel yazılır ancak uzun süren projelerde ihalede yazan bedel yetersiz olabilir. Bu durumda riski minimuma indirmek için döviz üzerinden sigorta yaptırmak karlıdır. Sizlerde projenize en uygun all risk sigortasını satın almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Adana sigorta sektörünün önde gelen acentesi Polat Sigorta. 

İnşaat All Risk Sigortasının Ana Teminatları Nelerdir?
 • Yangın, yıldırım, patlama
 • Fırtına
 • Deprem
 • Sel, su baskını, kar yağmur ve deniz dalgaları
 • Uçak çarpması ve düşen uçak parçaları
 • Hırsızlık veya teşebbüsü
 • Heyelan, kaya düşmesi, toprak çökmesi
 • Elektrikten kaynaklı kısa devre, şerare, ark gibi hasarlar
 • İşletme kazaları
 • İnsan kaynaklı dikkatsizlik ve ihmal gibi hasarlar
İnşaat All Risk Sigortasında Ek Teminatlar Nelerdir?
 • 3. şahıs mali mesuliyet
 • Enkaz kaldırma
 • İnşaat iş makineleri
 • Grev, kargaşalık, terör, lokavt
 • Geçici şantiye ekipmanları
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücreti ve zammı,
 • Uzayan bakım devresi
3. Şahıs Mali Sorumluluk Kapsamı Nelerdir?

İnşaat işleri haricinde kalan 3. kişilerin canları yada malları inşaat sebebi ile zarar görür ise bu hasarlar 3. şahıs mali sorumluluk teminatı kapsamında karşılanır. İnşaatta çalışan 2. şahısları karşılamaz. Çalışanlara gelecek zararları sadece işveren mali sorumluluk sigortası karşılar.

İş Makinesi Ek Teminatı Nedir?

İnşaat şantiyesinde bulunan hareketli veya sabit iş makinelerine gelecek zararları karşılar. Bu teminat makine kırılması teminatı değildir. Makine kırılması makinenin mekanik hasarlarını kapsar. İş makinesi ek teminatında mekanik aksam değil, sadece fiziksel hasarlar karşılanır. Bu hasarlar sel, yangın, patlama, hırsızlık gibi hasarlardır.

Enkaz Kaldırma Ek Teminatının Kapsamı Nedir?

İnşaat yapımı, onarımı sırasında herhangi bir kalıp çökerse ve bu çökme sonucunda sigortalının oluşan enkazı kaldırmak için masraf etmesi gerekir. Bu masrafı sigortalı karşılamamak için All Risk Sigortasına enkaz kaldırma teminatı teminatı ekletebilir.

Bakım Devresi Ek Teminatı Nedir?

Geçici kabul ile kesin kabul arasında kalan sürede müteahhit bir çok işi bitirmiş, geçici kabul kontrol mühendisleri tarafından onaylanmış ancak kalan işlerin riskli olduğu durumlarda verilen teminattır.

İnşaat All Risk Sigortası Yenilenir Mi?

İnşaat all risk sigortası proje süresine göre yapılan sigortalardır. Proje tekrarlanmayacağı için proje bitiğinde sigorta da biter ve yenilenmez.

Proje, Gününden Önce Biterse Sigorta Prim İadesi Olur Mu?

İnşaat all risk sigortası yaptırmanın maksadı, hasar olsa dahi hasar olmamış gibi projenin bitmesini sağlamaktır. Bu sigorta türü yıllık risk taşımadığı için işin bitmesi poliçenin de bitmesini gerektirir. Fakat projenin erken bitmesi halinde prim iadesi olmaz. 

Montaj All Risk Sigortası

Montaj All Risk Sigortası, montaj işleri ile alakalı birden fazla sigorta türünü kapsayan, montaj faaliyetlerinin başlamasından bitimine kadar olan, montaj esnasında meydana gelecek hasarları ve bunun yanında bir çok riski karşılan mühendislik sigorta türüdür.

Hangi Tür İşlere Montaj All Risk Sigortası Yapılır?

İşletme, şantiye veya fabrikaya alınan makinelerin ve ekipmanlarının montajı sırasında doğacak risklere karşı yapılır. Ayrıca bir binanın elektrik, boru, ısıtma ve havalandırma gibi işler de bu sigorta kapsamındadır. 

Montaj All Risk Sigortasında Taraflar Kimlerdir?

İşveren yani sigortalı; projeyi veren taraftır. Çoğu zaman malzemeyi sağlayan taraf ve gerçek menfaat sahibidir.
Müteahhit yani sigorta ettiren; işveren tarafından verilen işleri olan sorumlu taraftır. İşin belli bir kısmını taşeronlara verebilir. 

Montaj All Risk Sigortasının Başlaması Ve Bitmesi

İşveren tarafından, işe başlama tarihi belli olup ilgili şantiye, fabrika, işletmeye ilk malzemenin indirildiği an itibari ile montaj all risk sigortası başlar ve iş bitimine kadar sürer.
Montaj all risk sigortalarında 4 haftalık test tecrübe devresi teminat dahilindedir.
İşin bitmediği, ancak projenin kullanılmasına engel olmayan durumlarda proje uygun görülürse kontroller tarafından geçici kabul verilir. Daha sonra işler tamamlanır ve kesin kabule gidilir.

Montaj All Risk Sigortasında Sigorta Bedeli Neye Göre Belirlenir?

Sigorta bedeli, proje bittiğinde ki bedeldir. İhale sözleşmelerinde bu bedel açıkça yazmaktadır. Sigorta poliçesi düzenlenirken sözleşmede yazan bedel yazılır ancak uzun süren projelerde ihalede yazan bedel yetersiz olabilir. Bu durumda riski minimuma indirmek için döviz üzerinden sigorta yaptırmak karlıdır. Sizlerde projenize en uygun montaj all risk sigortasını satın almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Adana sigorta sektörünün önde gelen acentesi Polat Sigorta. 

 
Montaj All Risk Sigortasının Ana Teminatları Nelerdir?
 • Yangın, yıldırım, patlama
 • Fırtına
 • Deprem
 • Sel, su baskını, kar yağmur ve deniz dalgaları
 • Uçak çarpması ve düşen uçak parçaları
 • Hırsızlık veya teşebbüsü
 • Heyelan, kaya düşmesi, toprak çökmesi
 • Elektrikten kaynaklı kısa devre, şerare, ark gibi hasarlar
 • İşletme kazaları
 • İnsan kaynaklı dikkatsizlik ve ihmal gibi hasarlar
Montaj All Risk Sigortasında Ek Teminatlar Nelerdir?
 • 3. şahıs mali mesuliyet
 • Enkaz kaldırma
 • İnşaat iş makineleri
 • Grev, kargaşalık, terör, lokavt
 • Geçici şantiye ekipmanları
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücreti ve zammı,
 • Uzayan bakım devresi
3. Şahıs Mali Sorumluluk Kapsamı Nelerdir?

Montaj işleri haricinde kalan 3. kişilerin canları yada malları montaj sebebi ile zarar görür ise bu hasarlar 3. şahıs mali sorumluluk teminatı kapsamında karşılanır. Montaj projesinde çalışan 2. şahısları karşılamaz. Çalışanlara gelecek zararları sadece işveren mali sorumluluk sigortası karşılar.

 
İş Makinesi Ek Teminatı Nedir?

Montaj şantiyesinde bulunan hareketli veya sabit iş makinelerine gelecek zararları karşılar. Bu teminat makine kırılması teminatı değildir. Makine kırılması makinenin mekanik hasarlarını kapsar. İş makinesi ek teminatında mekanik aksam değil, sadece fiziksel hasarlar karşılanır. Bu hasarlar sel, yangın, patlama, hırsızlık gibi hasarlardır.

 
Enkaz Kaldırma Ek Teminatının Kapsamı Nedir?

Montaj yapımı, onarımı sırasında herhangi bir kalıp çökerse ve bu çökme sonucunda sigortalının oluşan enkazı kaldırmak için masraf etmesi gerekir. Bu masrafı sigortalı karşılamamak için All Risk Sigortasına enkaz kaldırma teminatı teminatı ekletebilir.

 
Bakım Devresi Ek Teminatı Nedir?

Geçici kabul ile kesin kabul arasında kalan sürede müteahhit bir çok işi bitirmiş, geçici kabul kontrol mühendisleri tarafından onaylanmış ancak kalan işlerin riskli olduğu durumlarda verilen teminattır.

Montaj All Risk Sigortasında Teminata Girmeyen Riskler Hangileridir?
 • İmalatçının sebep olduğu hasarlar
 • Yıpranma, aşınma, çürüme gibi hasarlar
 • Montaj makinelerinde makine kırılması kapsamında olan hasarlar
 • Genel şartnamede olan diğer istisnalar
İnşaat All Risk Sİgortası İle Montaj All Risk Sigorası Arasında Farklar Nelerdir?

Bir projede hem inşaat hem montaj işleri olabilir. Bu tür projelerde yaptırılacak poliçe inşaat sigortası mı yoksa montaj sigortası mı olacak karar vermek zor olabiliyor. Bu tarz durumlarda projenin total bedeli üzerinden %50 yi aşan kısmı hangisi ise ona göre sigorta yaptırılması gerekir. Mesela bir baraj işinde toplam proje bedelinin %50 den fazlası beton işleri ise inşaat all risk sigortası yaptırılması gerekir. Baraj işinde hem beton işi hem de barajın tribün montaj işi olabilir. Bu durumlarda yüzdelik dilime göre sigortacının hangi poliçe düzenleyeceğine karar vermesi gerekir.

Test Tecrübe Devresi Nedir?

Montaj all risk sigortası kapsamında, montaj işlemleri tamamlandıktan sonra 4 haftalık montaj sigortası genel şartnamesinde bulunan bir dönem bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde montajı yapılan makinelerin çalışıp çalışmadığı test edilir. Ve bu dönem projenin en riskli olduğu hasara yol açan kısmıdır.

Test Tecrübe Devresi Verilmeyen Durumlar Nelerdir?

2. el makinelerin montaj işlemleri yapılırsa test tecrübe devresi teminatına bu proje dahil değildir.

Montaj All Risk Sigortası Yenilenir Mi?

Montaj all risk sigortası proje süresine göre yapılan sigortalardır. Proje tekrarlanmayacağı için proje bitiğinde sigorta da biter ve yenilenmez.

 
Proje, Gününden Önce Biterse Sigorta Prim İadesi Olur Mu?

Montaj all risk sigortası yaptırmanın maksadı, hasar olsa dahi hasar olmamış gibi projenin bitmesini sağlamaktır. Bu sigorta türü yıllık risk taşımadığı için işin bitmesi poliçenin de bitmesini gerektirir. Fakat projenin erken bitmesi halinde prim iadesi olmaz. 

 
 
 
 

Elektronik Cihaz Sigortası

Montaj All Risk Sigortası, bir projeye ait makinelerin montajı sırasında meydana gelebilecek tüm zararları tek bir sigorta poliçesinde ve bir çok sigorta türünü barındıran bir mühendislik sigorta türüdür.

Elektronik Cihaz Sigortası

Gelişen teknolojiye ayak uydurmak her geçen gün zorlaşıyor..Günümüz teknolojisinde yüksek maliyetler ödeyerek aldığımız elektronik cihazlar hangi iş kolunda olursanız olun hayati önem taşıyor.
Peki ya sizler için bu kadar önemli olan elektronik cihazlarınız ne kadar güvende?

Elektronik Cihaz Sigortası (ECS) Nedir?

Sigorta dahilinde olan cihazlarda beklenmedik bir anda ortaya çıkan maddi hasarı karşılayan all risk sigorta türüdür.

Hasar Türleri Nelerdir?

Aniden ve beklenmedik hasarlar; Hasarın umulmayan bir anda meydana gelmesidir.Örneğin binanın en üst katında bulunan cihazın aniden ve kuvvetli yağmur yağması sonucu çatı akmasına maruz kalması gibi...

Dış etkenli hasarlar; Sabah ofise gelip bilgiasayarınızı açtınızama bilgisayarınız açılmıyorsa bu iş etkenli bir hasardır ve cihazın garantisi devam ediyorsa garanti kapsamındadır, ancak aşırı voltaj yüklenmesi sonucu bilgisayarın yanması, arızalanması gibi durumlar dış etkenli hasardır ve sigorta kapsamındadır.

Hangi Cihazlar EGS Kapsamındadır?

Ticaret yapmak amacı ile işinizde kullandığınız her türle yarı iletken elektronik cihazlar elektronik cihaz sigortası kapsamına alınabilir.

 • Bilgisayar ve ekipmanları
 • Tıbbi cihazlar
 • Haber, televizyon, radyo ve ekipmanları
 • Grafik basım cihazları ve ekipmanları
 • Alarm, sensör, otomasyon, ölçüm cihaz ve ekipmanları
Elektronik Cihaz Sigortasında Kaç Yaşa Kadar Cihazlar Sigortalanabilir?

8 yaş ve üzeri cihazlara ECS yapılmamaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortasına Sahibim Ekstradan Yangın Sigortası Yaptırmama Gerek Varmı?

EGS içerisinde yangın teminatı da bulunduğu için ekstradan yangın sigortası yaptırmaya gerek yoktur.

Elektronik Cihaz Sigortası, Cihazda Değişebilir Olan Parçaların Hasarını Karşılar Mı?

Cihazların düzenli bakım ve değiştirilmesi gereken parçalarında oluşan hasarı elektronik cihaz sigortası karşılamaz.

ECS Yapılan Cihazların Ortak Özellikleri Nelerdir?
 • Genelde yarı iletken teknolojidedir.
 • Mekanik çalışmazlar.
 • Görevleri; bilgi alım, aktarım, düşüm ve kontrolünü yaparlar.
Elektronik Cihazın Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?
 • Cihazın sıfırının satış fiyatı
 • Nakliye masrafları
 • Gümrük, vergi ve harçlar
 • Montaj maaliyetleri
Elektronik Cihaz Sigortasının Fiyatını Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

Cihazın;

 • Markası
 • Modeli
 • Kapasitesi
 • Üretim yılı
 • Bulunduğu risk adresi
 • Hasar Geçmişi
 • Üretildiği ülke
 • Güç Kaynağı
 • Muafiyet
 • Düzenli bakım
 • Kullanan personel
 • İşletme yapısı
 • Diğer koruma önlemleri
Elektronik Cihaz Sigortasında Muafiyet Var Mı?

Diğer mühendislik sigortalarında olduğu gibi elektronik cihaz sigortasında da muafiyet mevcut.

Elektronik Cihaz Sigortası Hasar Ödemesi Nasıl Olur?

Kısmi hasar; Onarım olan parçanın yenisine göre ikame bedeli ve tamirat masrafları ödenir.

Tam Hasar; Elektronik cihazın yıpranma ve eskime paylarının düşülerek bulunan piyasa bedeli hasar tazminatı olarak ödenir.

Makine Kırılması Sigortası

Montaj All Risk Sigortası, bir projeye ait makinelerin montajı sırasında meydana gelebilecek tüm zararları tek bir sigorta poliçesinde ve bir çok sigorta türünü barındıran bir mühendislik sigorta türüdür.

Makine Kırılması Sigortası Nedir?

Makinelerin bulunduğu iş yerinde, makineler düzgün bir şekilde çalışırken veya durma anında bir yerden başka bir yere taşınırken aniden ve önceden bilinmeyen tüm riskleriteminat altına alan, makineleri, cihazları ve tesisi karşılayan sigorta türüdür.

Makine Kırılması Sigortasının Ana Teminatları Nelerdir?
 • İşletmede meydana gelen bakım, hatalı kullanım, onarım ve yağlama hataları
 • İşletmede çalışan personel veya 3. şahısların dikkatsizlikleri sonucu oluşan hasarlar
 • Çevresel faktörler (Don olayı, fırtına vs...)
 • Merkezkaç nedenli parçalanmalar
 • Elektrik ve atmosferik sebepler (Şerare, kısa devre, yüksek voltaj vs...)
 • Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden kaynaklı hasarlar
 • Ani soğuma ve ısınma, büzülme, su çekiçlemesi
Makine Kırılması Sigortasının Ek Teminatları Nelerdir?
 • Grev, lokavt, terör, sabotaj, halk kareketleri ve kargaşalık
 • Makine kırılmasına bağlı meydana gelen kar kaybı
 • Hareketli çoğunlukla iş makineleri için geniş ek kasko teminatı
 • Deprem
Makine Kırılması Sigortasının Kapsamı Nelerdir?
 • İhmal
 • Dikkatsizlik
 • Yanlış kullanım
 • Kusurlu üretim veya işçilik
 • İşletme kazaları
 • Yağlama eksikliği
 • Elektrik hasarları
 • Atmosferik elektriğin dolaylı hasarları
 • Tıkanma ve yabancı madde
 • Buhar kazanlarında eksik su
 • Ani ısınma
 • Ani soğuma
 • Kapalı kapların düşük basınç sonucu çökmesi
 • Fırtına ve don olayları
Makine Kırılması Sigortası Hangi Makineleri Kapsar?

Testi yapılmış ve normal vaziyette olan, mekanik makineleri ve tesisatlarını ve bunlara gelen hasar sonucu kar kayıplarını kapsar.

Makineler

 • Her türlü iş makineleri
 • Kompresör
 • Trafo
 • Pompa
 • Jeneratör
 • Isıtma sistemleri
 • Soğutma sistemleri
 • Kağıt, tekstil, çimento sanayisinde kullanılan makineler...

 

Sigorta Süreci Ne Kadardır?

Genellikle bir (1) yıllık yapılan sigorta türüdür.Çünkü zamana karşı yapılan ve yıllık risk grubuna giren sigorta türüdür.Sezonluk veya kiralık işlerde 1 yıldan az süreli de düzenlenebilir.

Makine Kırılması Sigortasıında Teminat Dışında Kalan İstisna Durumlar Nelerdir?
 • Periyodik değişmesi gereken parçalar; Matkap ucu, ampul, testere ağızları gibi aşınmaya müsait yada belirli bir ömrü olan parçalar bu kapsam dahilinde değildir.
 • Yangın oluşumu ve söndürülmesi sırasında meydana gelen hasarlar makine kırılması kapsamında değil, yangın veya işyeri sigortası kapsamındadır.
 • Yıldırımın direkt etkileri
 • Hırsızlık yada teşebbüsü
 • Nükleer olaylar sonucu meydana gelen hasarlar
 • Sigortalının kastı veya ağır kusurlu olması
 • Çürüme, yıpranma, aşınma, paslanma
 • Savaş veya isyan sonucu askeri hareketler
 • Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar
 • Sigortalı olmasına rağmen, bozuk parçaların onarılmadan kullanımı sonucu oluşan hasarlar

Hasar Anında

Hasar Durumunda

Gerekli Belgeler

Kaza Tespit Tutanağı

Anlaşmalı Servisler

İletişim

 • 0322 343 0 100
 • bilgi@polatsigortacilik.com
 • İstiklal mah. Saimbeyli Cad. No:10/a Tufanbeyli / Adana
© 2018 Polat Sigorta | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.