Adana Deprem Sigortası

DASK

dask deprem sigortası

Dask

DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası bilhassa Van depremi ardından konutları büyük hasar gören ama sigortasız oldukları amacıyla zor haldekalan binlerce ailenin çadırlarda hayat sürdürdükleri dramlar ile yine gündeme geldi. Deprem kuşağında olan ülkemizde büyük İstanbul depremi ve ardındannda yaşanan irili ufaklı depremler nedeniyle DASK yaptırmak mecburiduruma geldi. Van depreminde yıkılan evlerin yalnızca yüzde 9’unun sigortalı bulunduğunu ve ülkemizde hala büyük çoğunluğun DASK yaptırmamış olması düşündürücü. Yüzde 96’sının deprem riski altında bulunduğu ülkemizde sigortanın mecburiduruma gelmesi bile maalesef ki insanımızı sigorta yaptırmaya yöneltemiyor. Van’da meydana gelen depremin ardındannda ev sahiplerinin konutlarını sigortalatma seviyesiyükselmesinekarşın Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) rakamlarına göre, Türkiye’deki 16 milyon 375 bin 840 konutun yalnızca 3 milyon 800 bin’imecburi deprem sigortasını yaptırmış halde. DASK’tan alınan bilgilere milyonlarca konutun da sigortasız bulunduğunu meydana çıkıyor. Eskiden bulunduğugibi yorucu bir maraton ile DASK sigortası yapılmıyor, ilerleyen teknolojiye ayak uyduran sigorta şirketleri üstünden çevrimiçi DASK sigortasını yaptırmak dakikaları alıyor en fazla. Felaketi daha ağır yaşamamak amacıyla DASK son derece mühim bir konu. Maalesef ki yaşayarak öğrenen bir toplum yapısına sahip olmamız en büyük engellerden biri... 09.05.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yasa ile bundan sonra Zorunlu Deprem Sigortası meşru çerçeveye kavuşturuldu. Kanun ile sigorta yaptırmanın teşviki amacıyla ek hükümler eklendi. Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması ve toplumsal bilincin artırılmasına yönelik detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Doğal Afet ve Sigortalar Kurumu doğrulusunda düzenlenen kısa film yarışmaları bu nedenle düzenlenmiştir. DASK ın öneminin ve bu kapsamda son dönemde Türkiye’de yaşanan depremlerden edinilen tecrübe ve derslerin filmlere yansıtılması ile toplumsal şuur ve mesuliyet artırılmak istenmiştir.  

Zorunlu Deprem Sigortasını Kapsamayan Binalar

- Kamu kuruluş ve kurumlarına ait binalar, - Köy yerleşim alanlarında oluşturulan binalar, - Tamamı ticari ve sintinedenler amacıyla sarf edilen binalar (iş merkezi, iş hanı, idari hizmet ve eğitim merkezi binaları vs.), - İnşaatı şimdilik tamamlanmamış binalar, - 27 Aralık 1999 tarihinden sonra konuk olarak inşa edilmiş olan fakatalakalı mevzuat kapsamında inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, - Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üstüne inşa edilmiş binalar.  

Zorunlu Deprem Sigortasını Kapsayan Binalar

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda tespit edilen binalar şunlardır: - Tapuya kayıtlı olan ve özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üstünde konuk olarak inşa edilmiş binalar, - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bulunan bağımsız bölümler, - Bu binaların içerisinde bulunan ve ticarethane, ofis ve bunun gibi nedenlerle sarf edilen bağımsız bölümler, - Doğal afetler nedeniyle devlet doğrulusunda yaptırılan ya da verdiği kredi ile oluşturulan meskenler.

DASK PRİM HESAPLAMA ARACI

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top