İstenen Evraklar Şirketler Arasında Farklılık Gösterebilir

Kasko Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Çarpma Çarpışma Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. Kaza tespit tutanağı veya polis tutanağı bunlar yok ise detaylı beyan
 2. Hasara ilişkin detaylı çekilmiş fotoğraf
 3. Sigorta kime ait ise onun ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 4. Araç eğer sigorta şirketinin anlaşmalı olmadığı bir serviste tamir edildiyse, onarım olduğuna dair fatura
 5. Onarım masraflarının ödeneceği banka hesap numarası veya iban bilgisi

Cam Hasarı Meydana Geldiğinde İstenen Evraklar

 1. Hasarın nasıl meydana geldiğini belirten beyan
 2. Sigorta kime ait ise onun ruhsat fotokopisi
 3. Hasar seyir halinde oldu ise ehliyet fotokopisi
 4. Hasara ilişkin araç fotoğrafları
 5. Cam hasarı, sigorta şirketin anlaşmalı olmadığı serviste yapıldı ise onarıma dair fatura
 6. Onarım masraflarının ödeneceği banka hesap numarası veya iban bilgisi

Araçtaki Aksesuarlarda Meydana Gelen Hasarlarda İstenen Evraklar

 1. Polis - Jandarma tarafından tutulan tutanak
 2. Sigorta kime ait ise onun ruhsat fotokopisi
 3. Hasara ilişkin araç fotoğrafları
 4. Hasar sigorta şirketin anlaşmalı olmadığı serviste yapıldı ise onarıma dair fatura
 5. Onarım masraflarının ödeneceği banka hesap numarası veya iban bilgisi

Park Durumunda Meydana Gelen Hasarlarda İstenen Evraklar

 1. Polis - Jandarma tarafından tutulan tutanak, tutanak yok ise hasarın nasıl olduğunu anlatan detaylı beyan
 2. Sigorta kime ait ise onun ruhsat fotokopisi
 3. Hasar sigorta şirketin anlaşmalı olmadığı serviste yapıldı ise onarıma dair fatura
 4. Hasara ilişkin araç fotoğrafları
 5. Onarım masraflarının ödeneceği banka hesap numarası veya iban bilgisi

Hırsızlıktan Dolayı Meydana Gelen Hasarlarda İstenen Evraklar

 1. Polis - Jandarma tarafından tutulan tutanak
 2. Sigortalının vergi borcu olmadığına dair borcu yoktur evrakı
 3. Aracın trafik kaydının silindiğine dair belge
 4. Asayiş müdürlüğü tarafından aracın çalındığına ve bulunamadığına dair alınan belge
 5. Aracın gerçek ve yedek anahtarları
 6. Ruhsat aslı
 7. Onarım masraflarının ödeneceği banka hesap numarası veya iban bilgisi
Trafik Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında İstenen Evraklar

 1. Kaza tespit tutanağı
 2. Kazaya ilişkin fotoğraflar
 3. Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 4. Sürücülerin ehliyet fotokopisi
 5. Alkol raporları
 6. Araç sahipleri ve sürücülerin kimlik fotokopisi
 7. Haklı yani mağdur olan tarafın banka hesap bilgileri

Ölümlü Trafik Kazalarında İstenen Evraklar

 1. Polis tarafından tutulmuş tutanak
 2. Kazaya ilişkin fotoğraflar
 3. Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 4. Sürücülerin ehliyet fotokopisi
 5. Alkol raporları
 6. Veraset ilamı
 7. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 8. Otopsi tutanağı
 9. Vefat eden kişinin resmi gelir belgesi

Devamlı Sakatlık İle Sonuçlanan Trafik Kazalarında İstenen Evraklar

 1. Polis tarafından tutulmuş tutanak
 2. Kazaya ilişkin fotoğraflar
 3. Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 4. Sürücülerin ehliyet fotokopisi
 5. Sakat kalan kişinin kazadan sonra tedavi gördüğü doktor raporları
 6. Kesin ve devamlı sakatlık oranını gösteren sağlık raporu
 7. Sakat kalanın kazadan önce ve sonra gelirini gösteren resmi belge

İstenen evraklar olaylara göre farklılık gösterebilir.

Ferdi Kaza Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Hasar Dosyası Açtırmak İçin İstenen Evraklar

 1. Talep beyanı
 2. Epikriz raporu
 3. Sigortalıya ait banka hesap yada iban bilgisi
 4. Hastaneden alınan diğer belgeler

Vefat Halinde İstenen Evraklar

 1. Defin belgesi
 2. Otopsi raporu
 3. Veraset ilamı
 4. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 5. Gelir durumunu gösteren belge

Sakatlık Halinde İstenen Evraklar

 1. Sakatlıktan önce ve sonra gelir durumunu gösteren evrak
 2. Hastane heyetinden alınan rapor
 3. Reçete ve fatura asılları

Tedavi Masraflarının Talep Edilmesi İçin İstenen Evrakları

 1. Reçete ve fatura asılları
Konut Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Dahili Su Ve Sel Su Baskını Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. Sigorta sahibinin hasar hakkında bilgi veren beyanı
 2. Sigortalının banka hesap - iban bilgisi
 3. Tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı

Hırsızlık Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. Sigorta sahibinin hasar hakkında bilgi veren beyanı
 2. Karakol ifade tutanağı
 3. Olay yeri inceleme raporu
 4. Çalınan eşyanın bulunamadı yazısı ( karakoldan )

Yangın Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. İtfaiye geldiyse itfaiye raporunun tasdikli örneği veya karakoldan alınan tutanağın tasdikli örneği
 2. Hasar ödemesinin yapılacağı sigortalıya ait banka hesap -  iban bilgisi
 3. Tapunun fotokopisi kiracı ise kira kontratı

Cam Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. Sigorta sahibinin hasar hakkında bilgi veren beyanı
 2. Camın onarımı yapıldı ise cam faturası
 3. Hasara dair fotoğraflar
 4. Hasar ödemesinin yapılacağı sigortalıya ait banka hesap -  iban bilgisi
 5. Tapunun fotokopisi kiracı ise kira kontratı

Fırtına Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. Sigorta sahibinin hasar hakkında bilgi veren beyanı
 2. Meteoroloji raporu
 3. Hasar ödemesinin yapılacağı sigortalıya ait banka hesap -  iban bilgisi
 4. Tapunun fotokopisi kiracı ise kira kontratı

 

İş Yeri Sigortası Hasarlı İçin Gerekli Belgeler

Dahili Su Ve Sel-Su Baskını Hasarları için İstenen Evraklar

 1. Sigortalının hasarı anlatır beyan yazısı
 2. Sigortalıya ait hasar ödemesinin yapılacağı banka hesap - iban bilgisi
 3. Tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi

Şirket ise;

 1. Ticaret sicil gazetesi
 2. İmza sirküleri
 3. Vergi levhası
 4. Faaliyet belgesi
 5. İmzaya yetkili kişinin nüfus cüzdan fotokopisi

Hırsızlık Hasarları İçin İstenen Evraklar

 1. Sigortalının hasarı anlatır beyan yazısı
 2. Karakol ifade tutanağı
 3. Olay yeri incele raporu
 4. Çalınan eşyaların bulunamadığına dair asayişten alınan yazı
 5. Sigortalıya ait hasar ödemesinin yapılacağı banka hesap - iban bilgisi
 6.  
 7. Tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı
 8. Emtea alış faturaları
 9. Envarter giriş ve çıkış evrakları
 10. Nüfus cüzdan fotokopis

Şirket ise;

 1. Ticaret sicil gazetesi
 2. İmza sirküleri
 3. Vergi levhası
 4. Faaliyet belgesi
 5. İmzaya yetkili kişinin nüfus cüzdan fotokopisi

Yangın Hasarları İçin İstenen Evraklar

 1. İtfaiyenin verdiği raporun tasdikli örneği veya karakol tutanağının tasdikli örneği
 2. Sigortalının hasarı anlatır beyan yazısı
 3. Sigortalıya ait hasar ödemesinin yapılacağı banka hesap - iban bilgisi
 4. Tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi

Şirket ise;

 1. Ticaret sicil gazetesi
 2. İmza sirküleri
 3. Vergi levhası
 4. Faaliyet belgesi
 5. İmzaya yetkili kişinin nüfus cüzdan fotokopisi

Cam Hasarları İçin İstenenEvraklar

 1. Sigortalının hasarı anlatır beyan yazısı
 2. Camın onarıldığına dair servisten alınan fatura
 3. Hasara dair fotoğraflar
 4. Sigortalıya ait hasar ödemesinin yapılacağı banka hesap - iban bilgisi
 5. Tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı
 6. Nüfus cüzdan fotokopisi

Şirket ise;

 1. Ticaret sicil gazetesi
 2. İmza sirküleri
 3. Vergi levhası
 4. Faaliyet belgesi
 5. İmzaya yetkili kişinin nüfus cüzdan fotokopisi

Fırtına Hasarları İçin İstenen Evraklar

 1. Sigortalının hasarı anlatır beyan yazısı
 2. Meteoroloji raporu
 3. Sigortalıya ait hasar ödemesinin yapılacağı banka hesap - iban bilgisi
 4. Tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi

Şirket ise;

 1. Ticaret sicil gazetesi
 2. İmza sirküleri
 3. Vergi levhası
 4. Faaliyet belgesi
Mühendislik Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Elektronik Cihaz Hasarları İçin İstenen Evraklar

 1. Sigorta poliçesi ve ödeme makbuzu
 2. Hasarın nasıl olduğunu anlatan detaylı beyan yazısı 
 3. Teknik servis raporu ve fiyat teklifleri
 4. Sigortalı olan cihazın alış faturası
 5. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 6. Hasara dair çekilmiş fotoğraflar

Makina Kırılması Hasarları İçin İstenen Evraklar

 1. Sigorta poliçesi ve ödeme makbuzu
 2. Hasarın nasıl olduğunu anlatan detaylı beyan yazısı 
 3. Sigortalanan makinenin alış faturası
 4. Yetkili servis raporu ve fiyat teklifleri
 5. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 6. İş makineleri için tescil belgesi
 7. İş makineleri için operatör belgesi
 8. Hasara dair çekilmiş fotoğraflar

İnşaat All Risk Sigortası Hasarları İçin İstenen Evraklar

 1. Sigorta poliçesi ve ödeme makbuzu
 2. Hasarın nasıl olduğunu anlatan detaylı beyan yazısı 
 3. Keşif özeti hak ediş raporları
 4. Sigortalının talebi
 5. İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme veya protokol
 6. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 7. Hasara dair çekilmiş fotoğraflar
 8. Hasara sebebine bağlı olarak istenen diğer evraklar ( İtfaiye raporu, meteoroloji raporu, kasa tutanağı ve raporu )

Montaj All Risk Sigortası Hasarları İçin İstenen Evraklar

 1. Sigorta poliçesi ve ödeme makbuzu
 2. Hasarın nasıl olduğunu anlatan detaylı beyan yazısı 
 3. Keşif özeti hak ediş raporları
 4. Sigortalının talebi
 5. İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme veya protokol
 6. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
 7. Hasara dair çekilmiş fotoğraflar
 8. Hasara sebebine bağlı olarak istenen diğer evraklar ( İtfaiye raporu, meteoroloji raporu, kasa tutanağı ve raporu )

 

 

Nakliyat Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Emtia Hasarlarında İstenen Evraklar ( Deniz Nakliyat )

 1. Sigorta poliçesinin fotokopisi
 2. Emtiaların faturası
 3. Hasar nasıl olduğunu detaylı bir şekilde anlatan beyan
 4. Konşimento aslı veya fotokopisi
 5. Gemi rezerv tutanağı ( Eğer emtia gemiden hasarlı bir şekilde indirilmiş ise geminin kaptanının veya acentenin imzası gereklidir. )
 6. Gümrük muayene tutanağı
 7. Gümrük rezerv tutanağı
 8. Navlun sözleşmesi
 9. Navlun faturaları
 10. Yükleme manifestosu
 11. Çeki listesi
 12. Gümrük beyannamesi
 13. Supalan tahliye çetele ve tartı fişleri
 14. Yükleme ve boşaltma survey raporları - Gözetim raporları
 15. Gemi kaptanı gemi donatanına-acentesine çekilmiş protesto yazısı
 16. Hasar ilişkin fotoğraflar

Kara, Hava, Demiryolu Emtia Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. Sigorta poliçesinin fotokopisi
 2. Emtiaların faturası
 3. Hasar nasıl olduğunu detaylı bir şekilde anlatan beyan
 4. Hamule senedi, konşimento (yurt dışı nakliyesinde )
 5. Sevk irsaliyesi ( yurt içi nakliyesinde )
 6. Tutanak ( Kamyon - Tır şoförüne ait imza olmalı )
 7. Gümrük rezerv tutanağı
 8. Gümrük beyannamesi
 9. Hasar sebebi kaza ise, trafik kaza tutanağı, ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisi
 10. Hasara dair yazılı bir şekilde tazminat talep ve beyanı
 11. Nakliyeciye çekilmiş protesto yazısı
 12. Hasara dair fotoğraflar

Tekne Hasarlarında İstenen Evraklar

 1. Sigorta poliçesi ve ödeme makbuzları
 2. Hasara dair yazılı bir şekilde tazminat talep ve beyanı
 3. Deniz raporu
 4. Denize elverişli olduğunu gösterir belge
 5. Gemi donanım ve asgari emniyeti gösterir belge
 6. Clas belgesi
 7. Clas raporu
 8. Clas maintanece sertifikası
 9. Personellerin listesi
 10. Hasarın nasıl talep edileceği ( Tamir, kurtarma )
 11. Güverte, makine ve telsiz jurnalları
 12. Hasara dair fotoğraflar

 

Seyahat Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler
 1. Hasarı anlatan detaylı dilekçe
 2. Pasaport kimlik ve Türkiye giriş çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopisi
 3. Detaylı doktor raporu
 4. Fatura ve fişler
 5. Ödeme makbuzları

Hasar Anında

Hasar Durumunda

Gerekli Belgeler

Kaza Tespit Tutanağı

Anlaşmalı Servisler

İletişim

 • 0322 343 0 100
 • bilgi@polatsigortacilik.com
 • İstiklal mah. Saimbeyli Cad. No:10/a Tufanbeyli / Adana
© 2018 Polat Sigorta | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.