Adana Yabancı Sağlık Sigortası

Adana Health Insurance for Foreign Nationals

 

Ülkemizde ikamet edecek olan yabancı vatandaşlar için gerekli olan sigorta türüdür.

TEMİNATLAR NELERDİR? / Coverage of the Health Insurance

Ayakta TedaviYatarak TedaviEk Teminatlar
Doktor MuayenesiAmeliyatAcil Tıbbi Yardım
TahlilRefakatçi, Oda, YemekKara Ambulansı
RöntgenKüçük Cerrahi MüdahaleYardımcı Tıbbi Malzemeler
Fizik TedaviTedavi İçin YatışSuni Uzuv
İlaçYoğun BakımYatış Sonrası Fizik Tedavi
Anjiografi, Kemoterapi, Radyoterapi, DiyalizRehabilitasyon
Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi
Evde Bakım

Our agency will provide the following topics;

Treatment TypeINPATIENT TREATMENTOUTPATIENT TREATMENTSADDITIONAL TREATMENTS
Treatment DetailsHospital TreatmentOffice VisitsAmbulance Fees
Intensive CareMedicationArtificial Limb
Operator’s FeeLaboratory TestsAdditional Medical Supplies
AngiographyRadiographyRehabilitation
DialysisModern DiagnosesHome care
ChemotherapyPhysical TherapyPhysiotherapy
Radiotherapy  
Minor Surgery  
Emergency Medical Aid  

 

The percentage of coverages are dependent on the agencies which is contracted with the policy. To learn more about our plans, you can contact us anytime with our phone number, e-mail address or come visit our office in our work hours.

-Explanation of some Terms Included in Coverage Plans

 

Inpatient Treatment is explained as a situation where the insured has to be hospitalized and kept under watch for possible diagnoses and treatments.

 

Outpatient Treatment is explained as the procedures and the services for the insured which does not require hospitalization for the diagnoses or the treatments. This services are listed but not limited to; doctor examination, medication costs, laboratory services, imaging services etc.

 

Medicine expenses are covered by the insurance only if they are covered by the inpatient or outpatient treatment.

 

People over 65 living in Turkey are not obliged to have health insurance.

 

People under 18 who are within the scope of their family insurance for Turkey are not obliged to have their own health insurance.

 

Minimum Insurance Policy plan should meet the minimum as government obliges.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası; şahısların başlarına gelebilecek kazalar sebebiyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

Adana Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özel sağlık kurumlarından alınan teşhis, tedavi hizmetlerimde, kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olması durumunda ilave tüm sağlık hizmeti giderlerini güvence altına alan özel bir sağlık sigortası çeşididir. Muayene, tedavi ya da tetkik masraflarında ödenmesi beklenen fark tutarı poliçede belirtilen maddeler ışığında karşılar. Bu sayede tedavi sürecinizin her anında güvende hisseder, bütçeniz için de endişelenmemiş olursunuz. Tamamlayıcı sağlık sigortanızın teminatını sadece yatılı tedavi ya da hem ayakta hem de yatılı tedavi gibi seçeneklerle kendiniz oluşturur ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillendirebilirsiniz.

65 yaşından küçük bireylerde Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan tüm sigortalılar tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetinden yararlanabilirler. 18 yaşına kadar çocuklar ebeveynlerinin poliçe planına ek olarak ya da ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilirler.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

Sosyal Güvenlik Kurumunun anlaşmalı kurumlarında bir kısmı karşılanan masrafların dışında kendi cebinizden ödemeniz gereken ücretleri poliçeniz doğrultusunda karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortanız sayesinde, yüksek kalitede hizmeti bütçeniz için sorun oluşturmadan alabilirsiniz. Ciddi sağlık sorunlarının eşliğinde gelen moral bozukluklarının bir yenisi de masraflar olmasın ve rahat bir nefes alın diye lüksten çok ihtiyaç olarak görülmesi gerektiğini savunduğumuz bu sigorta sizi her açıdan güvenceye alır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası kullanma koşulları nelerdir?

SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde, sigortalıya hizmet edecek doktor da SGK ile anlaşmalı ise poliçe özel ve genel şartlarına uygun olduğu sürece oluşacak tüm sağlık masraflarınız için tamamlayıcı sağlık sigortanızı kullanabilirsiniz.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri ne kadar?

Prim tutarınız; seçeceğiniz plana, yaşa ve sağlık geçmişiniz gibi çeşitli kriterlere bağlı olarak hesaplanacağı için değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda aile bireylerinin de bu poliçeye eklenmesi durumunda prim fiyatı her bir aile bireyi için artış gösterebilmektedir.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortam var ise tüm masraflarım karşılanır mı?

Poliçe şartlarınıza uygun olduğu sürece, kapsamda tutulan tüm tutarlar ödenir. Ancak SGK kapsamında yasal olarak doktor muayenelerinde bireyin ödemekle yükümlü olduğu katılım payı poliçe kapsamında değildir. Bu ücreti birey ödemekle mükellef olup, 3. Şahıslar tarafından ödenemeyeceği için karşılanmayan tek ücret bundan ibarettir.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortamı istediğim zaman iptal edebilir miyim?

Poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilme hakkına sahipsiniz. Poliçeniz gün temel alınarak iptal edilecek, geçerlilik süresi ve ödenen tazminat tutarı gibi etmenler dikkate alınarak da prim iade tutarı belirlenecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı

Yatarak Tedavi Teminatı

 • Ameliyat masraflarınız
 • Hastanede gördüğünüz tedavinin ücretleri
 • Kemoterapi ve Radyoterapi gibi kanser tedavi süreçlerinde oluşan masraflarınız
 • Oda, yemek ve refakatçi giderleriniz
 • Acil ulaşım gerektiğinde Ambulans hizmeti masraflarınız
 • Gerektiğinde suni uzuv masraflarınız
 • Tıbbi malzemeler temininde ya da kullanımında oluşacak giderleriniz
 • Evde bakım için geçerli giderleriniz

Bu teminat kapsamında güvence altındadır.

Ayakta Tedavi Teminatı

 • Doktor Muayenesi ücretleri
 • Laboratuvar masrafları
 • Görüntüleme giderleri
 • Modern teşhis yöntemleri ücretleri
 • Fizik tedavi giderleri

Bu teminat kapsamında güvence altındadır

Ayrıca doğum ve doğum için yapılan rutin kontroller için doğum teminatı alınabilir ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında bu hizmetlerin ücretleri de poliçeye dâhil edilebilir.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası, sağlığınız için ihtiyacınız olan tanı, teşhis ve tedavi işlemlerinizi anlaşmalı seçkin sağlık kurumlarında modern yöntemlerle ve finansal telaş gütmeden karşılamanız için hazırlanan özel bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masrafları yanı sıra hastalıktan ötürü gelen tedavilerinizi de kapsayan bu sigorta, genel ve özel şartlar dâhilinde ve sizin istekleriniz yönergesinde düzenlenecek olup sizi karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarına karşı güvenceye alır.

Özel Sağlık Sigortası, poliçe süresince gerçekleşen yatarak ya da ayakta tedavi hizmetlerinin yanı sıra acil durumlarda, ambulans ihtiyaç duyulduğunda ya da kendiniz belirleyebileceğiniz diğer tüm ek sağlık hizmetlerinde limitler doğrultusunda masraflarınızı karşılar.

Özel sağlık sigortasından 0-17 yaş arası çocuklar iki şekilde sigortalanabilirler. Ebeveynleriyle birlikte ya da tek başına sigorta isteniyorsa ek prim ile. Reşit bireyler 65 yaşına kadar bu hizmete başvurmaları halinde, istekler ve belirli ölçütler doğrultusunda hesaplanan primlerini ödeyerek sisteme katılabilirler. Sağlık sigortası her ne kadar kişiye özel olsa da, düzenlenebilecek aile paketleri ile tüm aile bireyleri için sağlık teminatı sağlayan bir poliçe oluşturulabilir. Bu durumda, aile poliçeleri her bir birey için ayrı bir poliçe hazırlamaktan daha az maliyetli olabilir. Aile bireyleri tüm teminatlardan yararlanabilir ya da kısmi olarak yararlanmayı tercih edebilirler. Durum bu iken, her bireyin teminatları, hakları ve hasarsızlık indirimi gibi hususlar ayrı ayrı incelenir ve takip edilir.

Neden Özel Sağlık Sigortası?

Bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak görülmesini savunduğumuz bu sigorta, geleceğe yapılan bir yatırım gibi görülebilir. Her bütçeye uygun çözümler sunan özel sağlık sigortası, size kaliteli ve güvenilir sağlık kurumları ve personelleri ile bir araya getirir. Böylelikle ister kendiniz adına ister sevdiklerinizin adına oluşturduğunuz poliçe ile sağlığınızı güvence altına alabilir ve bütçenizi koruyabilirsiniz.

4000’den fazla anlaşmalı kurum ve sunulacak farklı poliçe seçenekleri ile ihtiyacınıza göre düzenlenecek olan sigorta poliçenizden 7 gün 24 saat yararlanabilirsiniz. Buna resmi tatiller ve acil hizmetler de dâhildir.

Sunulan Teminatlar

Ambulans Hizmetleri

Acil durum olarak kabul edilen vukularda tedavi için sağlık kurumuna ulaşmak için kullanılan hava, deniz ve kara ambulansı giderlerini kapsar.

Ameliyat – Operasyon İşlemleri

Teminat kapsamına giren ameliyatlarda; ameliyathane, anestezi ve doktor ücretleri teminat kapsamındadır.

Oda – Yemek Masrafları

Yatarak tedavi gören hastalarda oda ve yemek masrafları, hastanede kalma müddetince teminat kapsamındadır.

Yoğun Bakım Uygulamaları

Kritik durumlarda, yoğun bakım ünitelerinde gerçekleşen tedavilerin masrafları güvence altındadır.

Rehabilitasyon Ücretleri

Yatarak gerçekleşmiş tedavi sonrasında gereken rehabilitasyon tedavisini kapsar.

Ayakta Tedavi

Ayakta tedavi tanımına giren tahlil, röntgen, koruyucu hekimlik, fizik tedavi gibi tüm tedavi giderleri sigorta kapsamındadır.

Laboratuvar Testleri

Rahatsızlıkları tespit edilmek üzere uygulanması gereken testler ve testleri yapmak için gereken malzemelerin masrafları sigorta tarafından karşılanır.

Reçete Harcamaları

Teminat dâhilinde ilaç harcamalarının tümü, sigorta tarafından karşılanır.

Görüntüleme Sistemleri

Bir hastalığın teşhisi ya da tıbben gerekli olan tetkik çeşitleri (Radyografi, ultrasonografi, mamografi, grafiler, EKG, EMG, ürografi, sitigrafi, odyometri, doppler vb.) için kullanılan görüntüleme işlemleri ve bu işlemler için gerekli olan ilaçların giderleri sigorta kapsamındadır.

Hamilelik ve Yenidoğan Giderleri

Hamilelik döneminde yapılması gereken tüm tedavi, muayene ve test giderleri ile Yenidoğan bebek giderlerinin tamamı teminata dâhildir.

 

Hepsi
 • Hepsi
 • Blog
 • Sigorta Bilgi
 • Sıkça Sorulan Sorular
 • Ürünler

Konut Sigortası Depremi Karşılar mı?

Menu Anasayfa Ürünler Adana Trafik Sigortası Adana Kasko Sigortası Adana Mühendislik Sigortası Adana İşyeri Sigortası...
Trafik Sigortası Cam Değişimi

Trafik Sigortasından Cam Değişir mi?

Menu Anasayfa Ürünler Adana Trafik Sigortası Adana Kasko Sigortası Adana Mühendislik Sigortası Adana Seyahat Sigortası...
bayram trafiği

Bayramda Sigortasız Yola Çıkmayın

Bayramda Sigortasız Yola Çıkmayın Eğer sigortanız yoksa bayramda sigortasız kalmayın.   Her bayramda olduğu gibi...
su baskını

Sel Su Baskınlarına Dikkat

SEL SU BASKINLARINA DİKKAT Artan yağışlardan zarar görmemek için sigortanızı ihmal etmeyin. Ülkemizde son zamanlarda...
hasar

Türkiye Trafik Hasar Dağılımı

Türkiye Hasar Dağılımı Sigorta Fiyatlarında İllerin Trafik Yoğunluğu Ve Hasar Miktarı Etkili Trafik sigortaları yapılması...
işyeri sigortası

İş Yeri Sigortasının Önemi

İş yeri Sigortasının Önemi İş yeri Sigortasının önemini hafife almayın! Neden İş Yeri Sigortası Önemli?...

KAMPANYA ve DUYURULARIMIZDAN HABERDAR OLUN !

Hasar Anında

Hasar Durumunda

Gerekli Belgeler

Kaza Tespit Tutanağı

Anlaşmalı Servisler

İletişim

 • 0322 343 0 100
 • bilgi@polatsigortacilik.com
 • İstiklal mah. Girne Cad. No: 62 Tufanbeyli / Adana
© 2018 Polat Sigorta | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.